Verhoeveroads

Procedé:

Bij deze werkwijze wordt de gestabiliseerde dolomiet terplaate opgefreesd tot op een diepte van minimum 10 cm of tot aan de fundering.

Nadien zal de verwerkte dolomiet terug genivelleerd worden en verdicht.

Eindresultaat:

Als eindresultaat bekom je een waterdoorlatend dolomietpad.

Fotos: