Verhoeveroads

Procedé:

De paden bestaande uit rode schiste worden opgefreest, genivelleerd en verdicht.

Door deze bewerking krijgen de paden terug een mooie kleur en de waterdoorlaatbaarheid zal vergroten.

Fotos: