Verhoeve Marc BVBA

Verhoeve Marc bvba is een geregistreerd, erkend en gecertificeerd bedrijf dat voldoet aan alle veiligheidsnormen.
Het bedrijf werd opgestart in het jaar 2006.

Verhoeve Marc bvba is gespecialiseerd in het renoveren en aanleggen van allerlei halfverhardingen in wegen, dreven, wandelpaden en diverse terreinen.

Buiten de traditionele werkwijze heeft dit bedrijf verschillende werkmethodes en technieken ontwikkeld waardoor er op een natuurvriendelijke, efficiënte en economische manier gewerkt wordt.

Dit door ter plaatse de bestaande materie te recycleren en te gaan hergebruiken als fundering of als toplaag. (breken, vermalen en inmengen van o.a. dolomiet, asfalt, beton, bakstenen, kasseien, betondallen, klinkers, …)

Ons werkdoel is steeds een stabiele en duurzame halfverharding te creëren, dit op een natuur- en budgetvriendelijke manier.