Deze toepassing kan gebruikt worden op alle onverharde wegen, zijbermen, fietspaden of terreinen,... waarvan de grindlaag een dikte heeft van min 10 cm en bestaat uit een maximum korrelgrootte van 0/30. Alsook bij wegen die voorafgaandelijk zijn gefreesd met een steenfrees op een minimum diepte van 15 cm
Dit proces heeft enkele voordelen:

 • Wegen of terreinen worden gerenoveerd zonder grote kosten én met dezelfde materialen.
 • Alle aanwezige materialen zullen hun korrelgrootte behouden, dit bevordert de stabiliteit van de weg.
 • Na de bewerking zullen de wegen of terreinen waterdoorlatend zijn
 • Snelle werkmethode
 • Frezen:
  Deze toepassing kan gebruikt worden bij het aanleggen, renoveren en recycleren van: allerlei halfverhardingen (wandel –en fietspaden, parkpaden, ruiterpaden, veldwegen, boswegen,...)

 • Recycleren:
  Ter plaatse breken, vermalen, recycleren en mengen van alle aanwezige materialen naar de gewenste korrelgrootte. (steenpuin, betonpuin, metselwerkpuin, dakpannen, kasseien, betondallen, betonklinkers, gestabiliseerde dolomiet,...)

 • Inmengen:
  Terplaatse inmengen van diverse steensoorten met de bedoeling om wegen, paden of terreinen te stabiliseren op een waterdoorlatende manier, dit tot op een diepte van 40cm Op deze manier creëren we een homogene menging van het toegevoegde product samen met de aanwezige materialen waarbij de stabiliteit verhoogd en de putten minder snel terug komen.

 • Machines:
  Onze machines zijn speciaal ontworpen met een frees of mengdiepte instelling, dit door middel van een instelbare rol om een constante diepte te verkrijgen en om zo een egaal bewerkte laag te creëren.
Nivelleren en profileren van de gerecycleerde materialen en nieuw aangebrachte toplagen gebeurt door middel van nivelleermachines die horizontaal en verticaal hydraulisch bestuurbaar zijn vanuit de bestuurderscabine.
Deze nivelleermachines zijn achteraan voorzien van een zware aandrukrol om tijdens het nivelleren al een verdichting te verkrijgen.
Door gebruik te maken van dit type machines kan er voor elk pad, weg of terrein de beste afwatering voorzien worden.
Afhankelijk van de situatie kan er een tonronde of een eenzijdige helling gerealiseerd worden.
Aandrukken en verdichten met onafhankelijke trilplaten of trilwals, dit om een optimale verdichting te verkrijgen, om zo de bollegging of afwatering te behouden.
Voor het stabiliseren van een weg kunnen we dit doen op verschillende werkmethodes.
De producten worden met gespecialiseerde verdeel machines verdeeld, dit over zowel grote als kleine wegen.
Dit met steenslag, cement, …
Nadien wordt het toegevoegd product verwerkt en bewerkt op de juiste methode en met de juiste machines.
Voor meer info hierover kan u best een afspraak maken zodoende dat we de het juiste product voorstellen om een goed eindresultaat te bekomen.